IDIS CENTER hét betrouwbare en meest kosteneffectieve platform

voor het uitkijken van zo’n 3000 camera’s      

0
postsorteercentra
0
pakkettendepots
0
operators
0
camera’s

Over PostNL
Een dynamische onderneming in een veranderende markt

Het Nederlandse postbedrijf PostNL is een dynamische onderneming. In een markt die zich steeds meer online afspeelt maakt PostNL een groei door van postbezorger en pakketbezorger naar aanbieder van totaaloplossingen in de post/pakketbezorgingsindustrie.

PostNL biedt haar klanten oplossingen die starten bij het opzetten van een online webwinkel en eindigen bij het afgeven van de bestelling aan de voordeur. Zelfs de handling van de goederen, de opslag en de complete administratieve kant kan door PostNL worden verzorgd.

De veranderende markt zorgde er onder andere voor dat steeds meer dure goederen per post worden verstuurd. Security is mede daarom een belangrijk issue voor PostNL. Poststukken mogen natuurlijk niet onderweg verdwijnen. Tegelijkertijd moest er goed worden gekeken naar de kosten voor Security. Bij PostNL Security stelde ze hiervoor een businesscase op met daarin duidelijk vastgelegd de jaarlijkse security kosten, de te investeren bedragen en daaraan gerelateerd het te bereiken rendement.

De uitdaging
Verbetering monitoring én besparen kosten security 

De uitdaging lag voor PostNL Security in de, op het eerste oog, tegenstrijdige doelstelling: het terugdringen van de kosten voor security met het in standhouding van tenminste hetzelfde veiligheidsniveau én het verbeteren van de monitoring van alle postsorteercentra (6), pakkettendepots (18) en overige locaties.

De oplossing hiervoor bestond uit het samenbrengen van de bewakingsbeelden van alle locaties op één centraal punt: de Centrale Regiekamer. Hierdoor werd op het gebied van personeelskosten een enorme besparing behaald; van 2 beveiligers per locatie naar 2 operators in de Centrale Regiekamer. De volgende uitdaging was het creëren van één platform waarop alle verschillende systemen konden worden uitgelezen, meldingen direct doorkomen en waar beelden zouden kunnen worden bekeken.

De oplossing
Éen centrale locatie voor een efficiëntere werkwijze 

PostNL Centrale Regiekamer

PostNL Centrale Regiekamer

De oplossing werd gevonden in de monitoring van de diverse locaties vanuit één Centrale Regiekamer, welke 24/7 wordt bemand bij PostNL Security in Den Haag. Beveco Gebouwautomatisering schreef de software voor de integratie van de verschillende systemen. Dit softwaresysteem in combinatie met IDIS CENTER maakt de Centrale Regiekamer de plek waar (inter)actief en real-time kan worden ingespeeld op situaties die zich voordoen. Van het openen van de poort op locatie tot het inspelen op afwijkend gedrag. Alles is direct waarneembaar via de CCTV beelden in IDIS CENTER.

De keuze voor IDIS was eigenlijk heel voor de hand liggend. Er waren al een groot aantal systemen van dit merk op locatie bij PostNL geïnstalleerd.

“Het merk is van hoge kwaliteit en erg betrouwbaar. Zelfs nu nog zijn er recorders van wel 12/13 jaar oud die nog steeds prima functioneren. De combinatie kwaliteit (weinig uitval door kapotte schijven of storingen), scherpe beeldkwaliteit van de nieuwe HD en IP camera’s en een lange levensduur maakt IDIS een logische en betrouwbare keuze.”

aldus Marc Kleiberg (Manager Service en Operations bij PostNL Security).

Resultaat
Betrouwbare kwaliteit wanneer het aankomt op de details!

Een goed werkende ‘Centrale Regiekamer’ waar vandaan door 2 operators 24/7 de diverse locaties worden gemonitord. Daarnaast is er 1 functioneel beheerder voor de systemen en zijn er 2 beeldonderzoekers werkzaam. Zo’n 3000 camera’s van de Divitec Groep (waaronder IDIS en Xineron) worden bekeken via IDIS CENTER.

IDIS CENTER wordt door de mensen die er dagelijks mee werken als zeer gebruiksvriendelijk ervaren.

“Het systeem doet wat het moet doen! In ons werk komt het vaak op details aan.”

aldus één van de beeldonderzoekers. Met de scherpe beeldkwaliteit, zeker van de nieuwere HD en IP IDIS camera’s, kan de bedrijfsrechercheur zijn tactiek bepalen om de criminaliteit tot een minimum te beperken.

In de toekomst zal zeker weer worden gekozen voor IDIS, het volgende project staat alweer op stapel; het fasegewijs vervangen van alle recorders en camera’s naar IP en HD kwaliteit!

Industrie
Post/pakketbezorging

Eindgebruiker
PostNL Security

Land
Nederland

The IDIS story continues quote

IDIS biedt kwaliteit, zelfs na jarenlang intensief gebruik. Zo bevestigd ook PostNL, twee jaar na publicatie van bovenstaande IDIS case.

Marc Kleiberg, manager SIM & SCR bij PostNL, laat ons weten dat hij nog steeds tevreden is over het IDIS systeem: “het is ons gereedschap om onderzoek te doen”.