GLU één van meest veilige scholen

door inzet IDIS camera-observatie in combinatie met duidelijk veiligheidsbeleid

0
leerlingen
0
camera’s
<0
incidenten
0e
beste school

Over Grafisch Lyceum Utrecht
Media, vormgeving en communicatie

Grafisch Lyceum Utrecht laat zich omschrijven als een creatieve én veilige school. Deze combinatie is erg belangrijk voor GLU!

Het Lyceum is gevestigd op twee locaties in Utrecht. Zo’n 2.100 leerlingen volgen onderwijs bij GLU in een zevental richtingen op het gebied van media, vormgeving en communicatie. We spraken met Sead Hafizovic, sinds 1998 toezichthouder en verantwoordelijk voor de beveiliging binnen GLU.

Over Trigion
Je veilig voelen én veilig zijn, daar gaat het om

Sead Hafizovic (GLU) en Raymond van Schaik (Trigion)Trigion is de vaste leverancier en installateur van de beveiligingstechniek bij GLU. Raymond van Schaik, accountmanager Trigion, geeft aan dat het dienstenpakket van de divisie ‘Brand en Beveiligingstechniek’ echt heel breed is. Inbraakbeveiliging, toegangsbeveiliging, brandbeveiliging, cameraobservatie- en registratiesystemen en alles wat daarbij hoort wordt aangeboden.

De inzet van deze technieken betreft altijd maatwerk. Trigion stelt zich tijdens het adviestraject op als partner waarbij het vraagstuk wordt besproken, het werk op locatie wordt opgenomen en vervolgens een advies op maat wordt gegeven over de meest effectieve oplossing.

De uitdaging
Het gestructureerd verbeteren van de veiligheid

Sinds 1997 is het hoofdgebouw van GLU gevestigd aan de Vondellaan in Utrecht. De nieuwbouw werd voorzien van 5 camera’s waarvan dagelijks de videobanden gewisseld moesten worden. Sead Hafizovic zag direct dat de genomen maatregelen niet genoeg waren om de veiligheid te waarborgen.

Er moest meer duidelijkheid komen, betere observatie en heldere regels moesten worden opgesteld. Vanaf dat moment maakte Sead de veiligheid op school een belangrijk aandachtspunt voor de directie.

Beveiliging GLU door de jaren heen
Het continu optimaliseren van het observatiesysteem blijkt zeer effectief

Grafisch Lyceum Utrecht entreeIn de periode van 2000 tot 2004 vindt er een aantal inbraken plaats. De noodzaak tot het ondernemen van actie wordt groter. Sead geeft aan dat er bewegingssensoren moeten worden geplaatst en dat het camerasysteem aangepast moet worden. Hij vraagt advies aan Trigion en aan de hand hiervan worden de eerste 30 analoge camera’s van Divitec geïnstalleerd. Deze aanpassing blijkt zeer succesvol en effectief.

De continue uitbreiding van het aantal observatiecamera’s op strategische locaties maakte dat er in 2012/2013 een beleid opgesteld werd voor de inzet van de camera’s en het juridisch gebruik van de beelden.

De oplossing
Duidelijke communicatie in combinatie met de inzet van een flexibel en betrouwbaar camera-observatiesysteem

Het observatiebeleid wordt middels voorlichting in de klas duidelijk gemaakt. Sead legt de leerlingen de rechten en plichten uit en het belang van veiligheid. Het werken volgens het vaste protocol en het scheppen van duidelijkheid werpt zijn vruchten af. Ondanks dat de school een heel open karakter heeft, is en voelt deze heel veilig. Het investeren in het kwalitatief hoogwaardig camerasysteem van IDIS heeft inmiddels enorm veel opgeleverd.

De overstap in 2014 van analoog naar digitaal is op aanbeveling van Trigion gemaakt. Er werd een tweetal IDIS HD IP-camera’s geïnstalleerd als test naast de analoge camera’s. Beide systemen konden heel eenvoudig via IDIS Center worden bekeken. De haarscherpe beeldkwaliteit van de HD IP camera’s en de eenvoudige installatie hebben ertoe bijgedragen dat het systeem fasegewijs wordt omgebouwd van analoog naar IP.

Het resultaat
Een nihil aantal incidenten

Het hoofdgebouw aan de Vondellaan is voorzien van een IDIS cameraobservatie- en registratiesysteem met ca. 70 camera’s. Het aantal diefstallen, pesterijen, vechtpartijen, inbraken en het drugsgebruik is inmiddels teruggebracht tot bijna 0. Een aantoonbaar resultaat waar Sead enorm trots op is.

Zelfs bij de overheid bleef GLU niet onopgemerkt. In 2015 werd GLU verkozen tot 3e beste school in een landelijk onderzoek, waarbij GLU het beste van allemaal scoorde op het gebied van veiligheid. In april 2015 bracht Koning Willem Alexander samen met Jet Bussemaker (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een bezoek aan de school om dat met eigen ogen te kunnen zien.

Veiligheid is voor GLU een continue beweging waarbij steeds wordt gezocht naar verbetering. Kiezen voor de kwaliteit, flexibiliteit en bewezen betrouwbaarheid van IDIS is daarbij een logische, zeer verantwoorde keuze én goede investering voor de school.

Het camera-observatiesysteem van IDIS in combinatie met het beleid, de voorlichting, het melden dat er camera-observatie aanwezig is en het brengen van duidelijkheid en structuur op het gebied van beveiliging zorgen ervoor dat de veiligheid van de leerlingen en medewerkers van de school gewaarborgd is.

GLU is daardoor niet alleen een creatieve maar ook veilige school!

Industrie
Onderwijs

Eindgebruiker
Grafisch Lyceum Utrecht

Land
Nederland

IDIS partner
Trigion Brand en Beveiligingstechniek